Naše podfondy připravené
k vaší investici

Podfond s komplexní multi asset
investiční strategií

Podfond nemovitostních příležitostí
a zajištěných pohledávek

Představení
společnosti

Jsme úspěšným investičním fondem s ojediněle sestaveným portfoliem podfondů.

Jsme českým fondem kvalifikovaných investorů zaměřeným na výnosné a přitom zajištěné investice, které do našich podfondů vybíráme tak, aby i v případě ekonomické recese generovaly pro investory výnos. Jsme zaměřeni na Českou republiku a ostatní trhy střední Evropy, které díky odbornosti našich vedoucích osob velmi dobře známe a rozumíme jim. Jsme usídleni v České republice, podléháme dohledu České národní banky a správu našeho fondu provádí největší investiční společnost na poli fondů kvalifikovaných investorů.

Jak to děláme

Nabízíme přidanou hodnotu

Nabízíme přidanou hodnotu

Výnos našich podfondů je více než v jiných fondech odvislý od přidané hodnoty generované odbornou správou portfolia a schopnosti vyhledávat na trhu zajímavé investiční příležitosti. Každý podfond přitom čerpá z úspěšné praxe jeho vedoucích osob a zakladatelů fondu v dané oblasti.

Pomůžeme Vám diverzifikovat

Naše podfondy investují do diverzifikovaných portfolií. Výnos podfondů tak není závislý na jedné konkrétní třídě aktiv.

Jsme jedineční

Jsme jedineční

Investiční strategie našich podfondů jsou definovány tak, aby nekopírovaly jiné fondy na českém trhu. Jsme jedineční a nabízíme investorům odlišný přístup a skladbu portfolií.

Investujeme spolu s Vámi

Investujeme spolu s Vámi

Naší investiční strategii věříme, svoje prostředky investujeme jako zakladatelé fondu spolu s těmi Vašimi.

Máme odborné vedení

Máme odborné vedení

V čele našeho fondu i podfondů stojí osoby s mnohaletou praxí v oblasti finančního trhu, práva či vedení úspěšných společností.

Nabízíme potenciál vysokého zhodnocení

Potenciál vysokého zhodnocení

Přestože jsou investice podfondů důkladně zajištěné a podfondy svá portfolia široce diverzifikují, cílíme na výnos vysoce nad úrovní inflace a překonáváme i výnos většiny kvalitních korporátních dluhopisů.

ozvěte se nám

Českomoravský fond SICAV, a.s.
Kodaňská 558/25
101 00 Praha

Identifikátor datové schránky: kdfrqpf
IČO: 06409768
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 22818

TEL.:         216 216 160
E-MAIL:    info@cmfond.cz
WEB:        www.cmfond.cz

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Vaší následnou komunikací prostřednictvím e-mailu souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s poskytováním našich služeb.